Odal Sparebank er en ansvarlig samfunnsaktør, med visjonen om å utgjøre en merverdi for kunder og lokalsamfunn. Det gjør vi blant annet gjennom en årlig gavetildeling.
Vi prioriterer søknader fra lag og foreninger på grunnlag av kundeforhold, medlemstall, aktivitetsnivå og virksomhet. Vi ønsker å støtte prosjekter framfor daglig drift.

Vi er opptatt av livskvalitet og inkludering; at alle barn og unge skal vokse opp i trygge, gode lokalsamfunn. Vi vil prioritere tiltak som setter dette i fokus på en god måte.

Søknadsfristen har gått ut og alle som har søkt vil få svar.