Alle som har søkt om gavemidler, har nå fått svar på sin søknad. Se her hvilke lag og foreninger som har fått tildelt midler i 2018.