Hvorfor bør du velge oss?

Vi er banken med det store hjertet og fornøyde kunder. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi ønsker å være med deg hele livet og være en støttespiller for små og store økonomiske valg. Vi hjelper deg å realisere dine planer og mål. Våre dyktige rådgivere har lokalkunnskap og kan tilby personlig økonomisk rådgivning.
  • Personlig rådgivning
  • Alle produkter du trenger
  • Brukervennlig mobil- og nettbank
  • En bank der du bor
Ja, jeg vil bli kunde (krever BankID)

Hvorfor velge oss?

Odal Sparebank er lokalbanken der du møter mennesker. Ved å bli kunde hos oss, oppnår du lokal tilstedeværelse, korte beslutningsveier og gjensidig tillit.

Sponsor/ samarbeidsavtaler

Sponsor/ samarbeidsavtaler

Vår visjon er å utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn.

Et av de viktigste elementene for å oppfylle denne visjonen, er alle samarbeidsavtalene vi har med lag og foreninger i våre markedsområder.
Vi har til sammen over 40 avtaler med lag og foreninger, med hovedtyngden i odalsbygdene. Vi er opptatt av gode oppvekstsvilkår for barn og unge og støtter i hovedsak lag som retter sitt arbeid mot denne målgruppen.
Hovedtyngden av avtalene er i idrettslag, mens resten er fordelt på kultur og institusjoner som gleder andre, slik som kor og korps.

Våre åpningstider

Våre kontorer på Sand, Skarnes, Kongsvinger og Kløfta har åpent

Mandag - fredag: 09.00 - 15.30

I perioden 15. mai til 1. september har vi sommeråpent:

Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Velkommen til oss!