Innhold

Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.
  • Forsikringssummen utbetales skattefritt
  • Gir økonomisk trygghet ved å forhindre inntektstap i en vanskelig periode
  • Pengene kan disponeres etter eget ønske

Dette omfattes av forsikringen din