Valg Generalforsamlingen (tidligere representantskapet) i Odal Sparebank 2017

 

Valgdag: 16.03.17

Forhåndsvalg fra: 13.03.17

 

 

Det velges over:

  • 2 medlemmer

  • 1 varamedlem

 

Gyldig legitimasjon framlegges

 

Gjennomføring av valget:

  • Kandidatlisten benyttes som stemmeseddel

  • Dersom du ønsker å følge valgkomiteens innstilling, kan du levere listen som den er

  • Velger kan sette maksimalt 3 kryss på sin liste

  • Listen legges i anonym konvolutt

  • Navn på velger skrives på stemmelisten

  • Velger signerer på listen for avgitt stemme

  • Bankens representant sjekker legitimasjon, at velger har vært kunde og signerer på listen for avgitt stemme

Vedtektenes §§ 3-2 og 3-4 sier at det samlet skal være 10 kundevalgte medlemmer i Odal Sparebanks representantskap. Minst 7 skal være fra Odalskommunene, de øvrige 3 kan være fra Kongsvinger eller Ullensaker. Det skal være 4 varamedlemmer hvorav minst 2 fra Odalskommunene, de øvrige 2 kan være fra Kongsvinger eller Ullensaker. Dette vil bli hensyntatt ved opptelling og fordeling av verv.

 

Sagstua, 09.03.17

Hege Nordgaard

Leder i valgkomiteen

Kandidatliste med informasjon
Valgkomiteens innstilling og stemmeseddel 2017


Odal Sparebanks representantskapsmedlemmer 2016