Valg Generalforsamlingen i Odal Sparebank 2018

 

Valgdag: 15.03.18

 

I henhold til § 3-4 i sparebankens vedtekter holdes valgdag for å velge medlemmer og varemedlemmer til bankens Generalforsamling;

 

  • 4 medlemmer for 2018 - 2021 hvorav minst 2 skal være fra Odalskommunene og 1 kan være fra Kongsvinger og Ullensaker
  • 3 varamedlemmer hvorav minst 2 skal være fra Odalskommunene og 1 kan være fra Kongsvinger og Ullensaker

Myndige innskytere i Odal Sparebank kan velges som medlem eller varamedlem til bankens Generalforsamling.

Bare myndige personer kan som personlige innskytere, stemme ved valget.

 

Alle med stemmerett har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av sparebankens Generalforsamling, styre eller kontrollkomité i minst en valgperiode.

 

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på bankens hjemmesider eller kan fås i bankens lokaler fra 9. mars 2018.
Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta i valget må legitimere seg og møte personlig i banken på valgdagen.

 

Sagstua, 22. januar 2018

Berit Spigseth

Generalforsamlingens leder

 

Informasjon om valget

Valgkomiteens innstilling, stemmeseddel

Odal Sparebanks medlemmer til Generalforsamling

 

Instruks for innskytervalget

Vedtekter Odal Sparebank

Odal Sparebanks tillitsvalgte