Valg til generalforsamlingen i Odal Sparebank 2019

Valgdag: 14.03.19

I henhold til § 3-4 i sparebankens vedtekter holdes valgdag for å velge medlemmer og varemedlemmer til bankens generalforsamling;

 

  • 1 medlem for 2019 - 2022
  • 1 varamedlem for 2019 - 2022

Myndige innskytere i Odal Sparebank kan velges som medlem eller varamedlem til bankens generalforsamling.

Bare myndige personer kan som personlige innskytere, stemme ved valget.

 

Alle med stemmerett har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av sparebankens generalforsamling, styre eller kontrollkomité i minst en valgperiode.

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på bankens hjemmesider eller kan fås i bankens lokaler fra 8. mars 2019.
Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta i valget må legitimere seg og møte personlig i banken på valgdagen.

 

Sagstua, 6. mars 2019

Berit Spigseth

Generalforsamlingens leder

Informasjon om valget

Valgkomiteens innstilling, stemmeseddel

Odal Sparebanks tillitsvalgte og medlemmer til generalforsamling

 

Instruks for innskytervalget

Vedtekter Odal Sparebank