Valg til generalforsamlingen i Odal Sparebank 2021

 

Valgdag: 11.03.2021

 

Det velges over:

  • 2 medlemmer

Myndige innskytere i Odal Sparebank kan velges som medlem eller varamedlem til bankens generalforsamling.

Bare myndige personer kan som personlige innskytere, stemme ved valget.

 

Alle med stemmerett har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av sparebankens generalforsamling, styre eller kontrollkomité i minst en valgperiode.

 

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på bankens hjemmesider eller kan fås i bankens lokaler fra 26. februar 2021.
Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta i valget må legitimere seg og møte personlig i banken på valgdagen.
For de som skal stemme ved Kløftakontoret, vennligst ring 920 90 676 for å avtale tid.

 

Sagstua, 1. mars 2021

Morten Engen

Generalforsamlingens leder

 

Informasjon om valget

Valgkomiteens innstilling, stemmeseddel

Odal Sparebanks medlemmer til Generalforsamling

 

Instruks for innskytervalget

Vedtekter Odal Sparebank