Innskyternes valg til Generalforsamlingen

 

Valgdag for valg av medlemmer og varamedlemmer til General-
forsamlingen i Odal Sparebank holdes 12.03.20 fra kl. 09.00 – kl. 18.00
i bankens lokaler på Skarnes, Sand, Kongsvinger og Kløfta.

 

I henhold til § 3-4 i sparebankens vedtekter holdes valgdag for å velge
medlemmer og varamedlemmer til bankens generalforsamling

 

  • 3 medlemmer for 2020 – 2023 

Myndige innskytere i Odal Sparebank som bor i de kommuner banken har
kontorer i, kan velges som medlem eller varamedlem til bankens general-
forsamling. Bare myndige personer kan som personlige innskytere,
stemme ved valget.

Alle med stemmerett har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av sparebankens generalforsamling, styre eller kontrollkomité i minst en valgperiode. Klikk her for liste over nåværende medlemmer og klikk her for bankens vedtekter. Dette er også lagt ut i bankens lokaler.       

Banken har egen valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslagene med angivelse av:

  • kandidatens navn
  • fødselsdato og år
  • yrke
  • postadresse
  • e-post adresse
  • telefonnummer    

må være oversendt banken senest 14.02.20, 4 uker før valget. E-post adresse: post@odal-sparebank.no

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på bankens hjemmesider eller kan fås i bankens lokaler fra 5. mars 2020.

Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta i valget må legitimere seg og møte personlig i banken på valgdagen.

 

Sagstua, 17. januar 2020

Berit Spigseth

Generalforsamlingens leder