Innhold

Eiendom

Å drive med eiendom krever mye kapital, kompetanse og struktur – og det tar gjerne lang tid før det blir mulig å ta utbytte. Muligheten for uforutsette hendelser gjør at eiendomsutvikling, spesielt i tidlig fase, kan være risikofylt. I eiendomsbransjen er det derfor viktig å ha en sparringspartner som kjenner virksomheten din godt, og vet hvilke finansieringsbehov og banktjenester du trenger. Ta kontakt med oss, så finner vi ut hvordan vi kan hjelpe deg.