Vi strekker oss langt for å hjelpe våre kunder og framskynder renteendringen på eksisterende lån til å gjelde allerede fra 6. april.

Vi besluttet tirsdag 24. mars å sette ned renten på lån og innskudd med inntil 0,5 %. Dette er andre gang på en uke vi senker rentene, og til sammen har vi satt ned rentene med inntil 0,85 prosentpoeng.

Vi er i en ekstraordinær situasjon, i en turbulent tid - der markedet endrer seg veldig raskt. Vi bankene vet ikke hva vi må betale for store deler av de pengene vi låner inn fremover. Derfor er det svært krevende å fastsette utlånsrentene nå. 

Ny beste lånerente blir Boliglån for Unge (BLU) på 2,15%. Beste innskuddsrente vil bli 3,45% for Boligsparing for Unge (BSU), og blir gjeldende fra 27. mai.

For nye lånekunder vil renteendringen tre i kraft fra 27. mars. For eksisterende lånekunder trer renteendringen i kraft fra 6. april.

Kunder får beskjed via nettpost eller brev.